HumanHarmony

Tanker - Følelser - Kropp

Her & Nå

Del 1 Narsissistiske trekk og de psykologiske prosessene.

Del 2 Narsisisstiske trekk og de psykologiske prosessene.

Tilhørighet & tilknyttning - forvorisering, splitt/hersk, kontroll, dominans, avvisning, berettigelse, aggresjon.


Del 3 Narsissistiske trekk og de psykologiske prosessene

Løgn - Manipulering - Karakter Drap.


Blogg

Hva er indre stress og uro? Hva gjør det med kroppene våre?

Posted on

Indre stress og uro!

Beskrevet ut i fra egne opplevelser i kropp, sinn og sjel knyttet til en auto immun lidelse SLE

”Når kroppen sier nei” kan du allikevel velge å jobbe med deg selv på ulike måter, jeg vil her dele med deg det jeg har gjort for å bevare en god helse, du vil høre om egen drivkraft og erfaring med kronisk lidelse SLE, eget arbeide i studier, samtaler og MeidYoga som bekreftes ut i fra lektyre i studier og ”Når kroppen sier nei” av Gabor Maté.

Jeg har fått noen veldige hyggelige komplimenter som går på at jeg er ”fink”, jeg klarer ikke helt å ta imot disse gode meningene, jeg er bare heldig.

Jeg får jobbe med noe som bare driver seg selv, noe som har utgangspunktet i både det vi i Psykosyntesen kaller for ”transpersonlige egenskaper”, og det livet har gitt meg av utfordringer.

Derav ble fortellergene i meg trigget, jeg observerer fortsatt så mange fordommer mot det ”som ligger mellom øra” eller psykiske lidelser, jeg velger å ikke kalle det for psykiske lidelser for det finnes en helhet i kroppen vår som jeg vil forsøke å beskrive her ved å belyse egen helse og det jeg har gjort som har ledet meg hit jeg er i dag med den helsen jeg har.

Jeg vil legge til at det har vært viktig for meg å få en diagnose og medisinsk hjelp ellers hadde jeg rett og slett ikke overlevd, så medisinsk kunnskap har også vært utrolig viktig (igjen en helhet).

Jeg har Lupus Erythematosus (SLE), dette er en auto immun lidelse og auto immune lidelser de fører krig mot egen kropp.

Gabor Maté beskriver auto immune lidelser og SLE som:

”Hos noen går det så galt at det som skulle beskytte helsen, ender opp med å ødelegge den”.

Karakteristisk for auto immune lidelser er utholdenhet som grenser til det ekstreme, en dyp inngrodd reservasjon mot å ta imot hjelp, lider i stillhet, de klager ikke høyt nok til å bli hørt, stenger av for følelser og motsetter seg tanken på smertestillende medikamenter.

En ikke-beklagende utholdenhet er en mestringsstrategi som blir tillært i tidlig alder, bekymringer blir stadig rettet mot og på vegene av andre, fordi “selv vil jeg alltid komme meg gjennom det på en eller annen måte” ved å rasjonalisere og minimere helt til det ikke går lenger.

Selv gikk jeg så langt i å rasjonalisere og minimere alvoret i egen sykdom at som 18 åring endte jeg opp med betennelser og angrep på eget vev som ledd, hjerte og lunger, neste stopp dialyse før jeg endelig ble overbevist til å begynne med medisiner som cellegift, kortison og sterke smertestillende.

Psykologiske særtrekk er sårbarhet, kompenserende hyperuavhengighet og en mestringsstrategi om å klare alt på egen hånd.

Kompenserende hyperuavhengighet stammer fra et tidlig rollebytte mellom foreldre og barn, eller at barn i tidlig alder får en følelse av å bli forlatt og må ta ansvar for seg selv, i mitt tilfelle er nok dette satt sammen med et tidlig opphold på sykehus som 1 ½ åring hvor foreldre ikke fikk være tilstede, jeg ble forlatt på sykehuset og ble ikke hentet før etter 14 dager, jeg kan ikke sette ord på det som skjedde da men jeg erindrer hendelser, lukter og smaker.

Dette er noe som også Gabor beskriver i sin bok, små barn har ikke den samme selvreguleringen og forståelsen som større barn eller voksne.

Følelser er stengt fullstendig av og jeg kan bare som voksen tenke meg til hva et lite barn måtte ha følt når det får noe foran munn og nese som lukter, jeg kan fortsatt erindre lukten av eter i en alder av 50 år, jeg kan erindre å kjenne smaken av gul saft som spesielt god (jeg har senere ikke smakt så god gul saft), den var nok spesielt god fordi det var vanskelig å svelge etter inngrep, når jeg i dag analyserer følelsene jeg får når jeg tenker på nonnene som var der så kjenner en forundring, redsel og respekt.

Dette har skapt et voldsomt stressnivå i en liten kropp, hvor ingen kan forklare, og den lille er ikke i stand til å forstå hvorfor hun ble forlatt. I tillegg har det opp gjennom oppveksten blitt erfart mer som har ført til at denne mestringsstrategien har blitt nyttig for overlevelse.

I auto immune lidelser må disse “ikke bearbeidede” følelsene avledes innvendig, de har da blitt rettet mot Selvet (mot seg selv) for å opprettholde en tilknytning til omgivelsene (egne erfaringer i samtaler og instinkter vi har: tilknytning og tilhørighet er samtidig et urinstinkt i oss alle, vi har som i dyreflokker behov for å tilhøre en flokk, for hva skjer hvis et dyr blir ekskludert fra flokken?).

I samfunnslivet ellers ville angrep mot egne bli betraktet som forræderi, i den individuelle organismen skjer et fysisk mytteri av en immunologisk forvirring noe som er et nøyaktig speilbilde av den ubevisste psykologiske forvirringen rundt selv/ikke selv.

Immunceller angriper kroppen som en fremmed substans, samtidig som Selvet angripes av innadrettet bebreidelse og sinne.

Allerede som 18 åring (når jeg fikk diagnosen) spurte jeg hva jeg kunne gjøre for å bli bedre, det var den gang ingenting jeg kunne gjøre, annet enn å bruke den egne drivkraften har jeg hatt hele tiden, vi har alle blitt tildelt noe vi i Psykosyntesen kaller for transpersonlige egenskaper, det er en indre drivkraft/egenskaper som alltid har vært med oss, og som ofte blir synlig i samtaleterapi.

Bevisstheten min har gradvis blitt utvidet både i samtale og i yoga, dette bekrefter Gabor i sin bok ”virkelig ansvar finnes ikke uten bevissthet” jeg har tatt ansvar for egen helse mentalt, kroppslig og via kosthold, ingen har fortalt meg hva jeg kan gjøre for å leve best og lengst mulig.

Prognosen er ingen trivelig lesing med de affeksjoner jeg har og har hatt, jeg har nå nådd en viss alder hvor dette får fokus, forskere vet ikke om det er SLE eller medisin som blir brukt i behandling som gjør at man lettere blir utsatt for visse krefttyper, hjertet blir fulgt opp for å avdekke hjerte og karsykdommer, lungekapasiteten blir målt for å avdekke tidlig lungesykdommer som bla blødende lunger og lungekreft, nyrer følges opp for å unngå at de slutter å fungere med den rensende effekten de har.

Betennelse i hjernen (noe jeg har vært utsatt for to ganger), fatigue (følelse av tretthet, mangel på motivasjon, nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker), depresjoner, utmattelse og angst er noen av de mest vanlige affeksjoner i hodet som legene snakker om, selv ser jeg helheten og det er det jeg vil belyse med å skrive om meg selv som et eksempel.

Jeg bruker avspenningsteknikker når kroppen verker så mye at jeg har problemer med å komme meg opp trappen og i seng, jeg bruker yoga øvelser – meditasjon - avspenning for å balansere nervesystemet når jeg kjenner at den indre uroen får fritt utløp i kroppen, yoga øvelsene i tillegg til kroppslige reaksjoner forteller meg mye om avstengte områder i meg selv, jeg bruker pusteteknikker daglig for å stimulere det parasympatiske nervesystemet (det som skaper ro), jeg får også hjelp av en manuell terapeut for å få balanse i nervesystemet, jeg har samtaler med min samtale terapeut når jeg står i et skifte hvor jeg trenger hjelp til å høre hva underbevisstheten og overbevisstheten egentlig vil fortelle meg, for alt som får leve i kroppen av undertrykte tanker og følelser skaper en uro som av og til ikke kjennes eller registreres fordi det er en ”vanlig” følelse i kroppen, hos meg har den ”vanlige” uroen i kroppen skapt en alvorlig sykdom, yogaen har lært meg å kjenne kroppen, nå bruker jeg kroppens reaksjoner som et barometer, kroppen sender signaler som jeg manøvrerer etter for å ta hensyn til følelser og kropp.

Jeg bruker selvfølgelig også medisiner foreskrevet av spesialister på Rikshospitalet for å redusere et over aktivt immun forsvar, og blodfortynnende for å hindre blodpropp da jeg har hatt endringer i blodplatene helt ned på gennivå.

Annet som beskrives i boken til Gabor Maté knyttet opp mot auto immune lidelser og innvendig stress i ung alder er frykt for egen sinneimpuls, fornektelse av fiendtlighet, en strek følelse av utilstrekkelighet/egenverd og avvisning av egne følelser eller informasjon som kan skape uløselige problemer. Alle disse trekkene fører til at man som et lite menneske legger opp ulike mestringsstrategier for å overleve.

Dette kjenner jeg igjen i mine egne mønstre/mestringsstrategier og det jeg har jobbet med i studietiden for å bli Psykosyntese Samtale terapeut og i MediYoga.

Vi kan som voksne se, rasjonalisere og forstå men følelsen av det man opplevde som barn vil fortsatt trigge samme mestringsstrategi og samme stressnivå i kroppen, alarmknappen kobles på selv om det overhodet ikke er sjelelig grunn til det.

Det å i det hele tatt kjenne og anerkjenne egne følelser har vært en enorm viktig jobb i det å ta ansvar for egen helse.

I dette forløpet så har jeg fått kontakt med mitt indre Selv, det som Gabor beskriver i auto immune lidelser som å avlede egne følelser mot Selvet og som igjen fører til mytteriet i egen kropp.

Psykosyntesen har vært en viktig del i denne bevisstgjøringen, den har hjulpet meg gjennom de emosjonelle sperrene, det er enormt viktig å ikke bare forstå på et intellektuelt nivå men også kjenne, for vi er følende individer uansett om vi vil eller ikke!

For å bli samtale terapeut har jeg selv hatt over 100 samtale terapi timer, for hvem er jeg ellers som kan hjelpe andre hvis jeg ikke har kjent endringene i meg selv?

Hvis vi bare forstår det som har skjedd og skjer med oss på et intellektuelt nivå, vil følelsen av det vi opplever fortsette å leve i kroppen vår, det er nok av de som bare lever ut sitt følelse spekter og legger alt over på andre uten å ta ansvar for egne følelser, kort og enkelt beskrivelse av projeksjoner;

projeksjoner er når noen mener noe på dine vegene, eller har en oppfatning om hvordan du er uten at du kjenner deg igjen i det.

Tidligere har jeg trodd at jeg har vært det andre har fortalt meg at jeg er, noe som igjen har ført til feilaktig selvkritikk og frustrasjon/sinne rettet inn mot mitt Selv.

Nå har kjennskapen inn i meg selv ved å anerkjenne alle aspekter ført til en voldsom kraft i meg, spesielt når noen påstår om meg at jeg er noe annet enn den jeg er, eller når noen forsøker å vri seg ut av eget ansvar og legge det over på andre.

Dette arbeidet har vært essensielt for både sykdomsutvikling, egenverd, min rolle som samtale terapeut og yoga instruktør, det har vokst frem en forståelse, empati og en dypere form for aksept i meg selv som også gjør at andre blir møtt med dette i mine sesjoner og samtaler, samtidig som jeg har lært meg å sette de emosjonelle grensene som er viktige i forhold til å unngå å trigge det auto immune (grensesetting kommer jeg også innom i mine refleksjoner).

Det som har skjedd hos meg tidligere er en kryssforvirring og brudd i den ellers så sammenkoblede kropp/sinn mekanismen hvor emosjoner, nerver, immunsystem og hormoner inngår i en helhet.

Følelser er like nødvendige for organismens overlevelse som nerveimpulser, immunceller og hormonell aktivitet, for å beskrive det kan vi bare belyse at i evolusjonsprosessen var primitive responser som tiltrekning og frastøtning viktige i reproduksjonen til oss levende vesener.

Samme som det jeg kaller for alarmknappen, det er den responsen vi har i kroppen når vi føler oss utsatt for fare, da settes det i gang 300-400 små og store reaksjoner i kroppen som setter oss i stand til å flykte eller kjempe, dette tilsammen er en uløselig del av vårt overlevelse apparat.

Nettopp derfor er det ikke så merkelig at de grunnleggende molekylene som forbinder alle homeostase og forsvarssystemene i kroppen sammen, også deltar i emosjonelle reaksjoner - altså emosjoner får cellene i kroppen vår til å ta en helbredende eller sykelig form.

Gabor skriver: ” vi kan alle rammes når som helst, men jo mer vi kan lære oss om oss selv, desto mindre utsatt er vi for å bli passive offerer”.

Stress er ikke bare isolerte belastede hendelser, det finnes kronisk/daglig stress som har skadelig innvirkning i et langsiktig løp, en annen side av dette stresset er de som har kjent dette siden barndommen, de kan bli avhengig av sine stresshormoner (adrenalin og kortisol) og fraværet av stress vekker da uro, kjedsomhet, eller også meningsløshet.

De kjemiske stoffene som skilles ut ved stress eller indre uro omfatter hjerne, hormonsystem, sentralnervesystem, fordøyelsesapparatet, immunsystem og en rekke andre organer (endokrine kjertler), og når du er avskåret fra kropp og følelser kan stressfysiologi trigges uten synlig effekt, emosjoner som utrygghet, konflikter, mangel på kontroll og informasjon kan derfor virke direkte inn på og sette i gang stress reaksjoner.

De indre endringene (synlige eller ikke) oppleves hos et individ som en trussel mot sin eksistens eller eget velvære, her er det igjen ulik følsomhetsgrad når disse triggerne iverksettes og når stress oppstår ”det er den effekten en kraft har når den virker på motstand”.

Gabor illustrerer dette på en fin måte med å beskrive den parallelle og komplementære oppgaven i følelse systemet og immunapparatet med å ta for seg sinne og reaksjon til dyr. I dyreverden er ikke sinne en negativ følelse, et dyr opplever sinne når det er truet eller provosert (dette er et grunnleggende behov) dyr har selvfølgelig ingen grunnleggende kunnskap om følelsen sinne, men de agerer etter instinkter.

1. Dyret ruster til kamp eller flykter.

Noe som fører til en risiko for skade eller død og ekstremt energikrevende, kan lede dyret inn i alternativ 2 som ofte løser konflikten uten at noen av partene trenger å komme til skade.

2. Dyret som føler seg presset opp i et hjørne, vil snu seg og møte forfølgeren med et voldsomt raseri, sinnet kan redde dyrets liv ved at motstanderen blir skremt bort.

Men hvis motstanderen ikke blir skremt bort så er det alternativ 3 som gjelder.

3. Begge dyr utøver aggresjon, flekker tenner, får truende kroppsbevegelser, skaper skremmende lyder og vinneren er den som har mest overbevisende oppvisning.

Stress er en reaksjon på opplevelsen av å være truet, med avstengt følelse register kjente jeg ikke igjen dette (sinne er jo også koblet av), jeg kunne bli slått uten grunn og uten at jeg tok igjen, jeg har tatt imot andres utagerende projiserende sinne og gått inn i meg selv og vurdert hva jeg gjorde galt, en omfattende analyseprosess som ofte har endt i at jeg har gjort endringer i meg selv eller blitt helt slått ut og sengeliggende.

I dette så er det naturlig at grensesetting blir omtalt noe Gabor også refererer til i sin bok, grensesetting er vesentlig del i min jobb og de i de samtalene jeg har med andre, hvis jeg ikke vet hvor egne grenser begynner eller slutter så er jeg heller ikke i stand ti å sette grenser, mange tenker om grensesetting at det er noe vi bestemmer oss for (noe som bare fører til begrensning og begrensede sinn), i grensesetting er det viktig å ha følelsene som sensorer.

Sinne er en av disse følelse sensorene som er viktige å anerkjenne, jeg ser at mange undertrykker sitt sinne og jeg ser at mange utagerer sitt sinne uten kontroll, ingen av disse delene er optimale, undertrykt sinne vil føre til svekket immunitet, det er nesten som en trykk koker som hvert øyeblikk kan eksplodere på feil sted overfor feil personer, før den eksploderer puffer det kanskje over med spydigheter og irritasjon (kalles passiv aggressivitet).

Det å ha et utagerende sinne er skadelig for de i dine nære relasjoner men vanskelig å styre, det er derfor like viktig for de med utagerende sinne å jobbe med følelsene som trigger sinne, som de som stenger av for sinne.

Det er lett å være ”ikke dømmende” som samtale terapeut og yoga instruktør, det er ikke like lett å ha samme ”ikke dømmende” holdningen privat når følelser blir trigget, spesielt sinne.

Men det er veldig lett å være ”ikke dømmende” når jeg møter mennesker i samtaler og yoga, en kategori (hvis jeg må kategorisere for å beskrive) er mennesker som kan beskrives som Hypersensitivie og som har Funksjonelle lidelser (noe vi alle kan kjenne oss igjen i større eller mindre grad, det kan vi for øvrig også i diagnostisering av psykiske lidelser, her bestemmer volumknappen), dette er fremtredende når ingen konkret diagnose kan påvises ved blodprøver eller måles opp mot avvikende eller normale verdier, det vil ikke si at symptomene og lidelsene ikke er reelle, for følelse spekteret og sansingen av smertene er reell for vedkommende person, en nøkkelfaktor også her er måten nervesystemet sanser, evaluerer og tolker smerte på, det er når den fysiologiske beskjeden fra kroppen til nervesystemet mottas i hjernen i endret form.

Mange med disse lidelsene faller gjerne inn under kategorien kronisk utmattelse syndrom, fibromyalgi, stress eller at ”det sitter mellom øra” mm, ofte så oppleves dette som veldig vanskelig for de som lider av dette, for smertene er reelle men det er ingen diagnose som kan bekrefte lidelsen.

Jeg ser dette i mine yoga sesjoner med smerter i kropp som ikke kan diagnostiseres, jeg ser det også i samtaler med mennesker ”hvor ulike responsene våre er på ulike følelser”, dette bekrefter teorien og troen jeg har på at vi ikke er psykiske eller fysiske vesener, men en helhet hvor responser i kropp fører til en hel del rekke reaksjoner i hele vårt legeme, som i enkelte tilfeller kan føre til sykdom, og våre tillærte forsvarsmønstre fra tidlig barndom som lagrer emosjonell hukommelse og tolker i lys av tidligere opplevelser, også skaper stress som til syvende og sist kan lede til sykdom.

Jeg ser at jeg ikke er fullendt ennå, i yogaen sies det at fullendelse er en tilstand av konstant indre vekst, her beskrives alt det vi er med å belyse våre 10 legemer, og skape en forståelse/bevissthet for kompleksiteten hos oss mennesker som en vital energi, som igjen er satt sammen av kropp, sinn og sjel.

Det å øke bevisstheten er essensielt i både yoga og i samtale, Roberto Assagioli som er gründeren av Psykosyntese beskriver oss som et egg som er delt inn i tre ulike nivåer (enkelt forklart), den nedre delen består av vår underbevissthet, den øvre delen er vårt overbevisste og den midtre delen har et senter som utvides når vi øker vår bevissthet til å romme litt fra det underbevisste og det overbevisste.

De 10 legemer:

1. Sjelen: den innerste kjernen av det du er

2. Det negative sinnet: den som lytter, overveier og beregner (hver vekkes din tillit til deg selv).

3. Det positive sinnet: det er her du oppdager hvem du er

4. Det nøytrale sinnet: dette er stedet du handler ut i fra

5. Den fysiske kroppen: din opplevelse av smerte og nytelse

6. Glorien: ditt immunforsvar og selvfølelse (ikke selvtillit, disse to forveksles ofte)

7. Auraen: det elektromagnetiske feltet som naturlig omgir alt levende

8. Det praniske legeme: her puster du og her påvirker du din tenking

9. Det subtile legeme: å forstå det ukjente intuitivt

10. Det strålende legeme: din utstråling og karisma.

Det å gi kroppen avspenning er som å gi den en pause fra dette stresset - starten er nesten som placebo!

Og hva er egentlig placebo?

«Tro kan flytte fjell» - placebo er utelukkende fysiologisk - det er aktivisering av nevrologiske og kjemiske prosesser i kroppen som reduserer symptomer og fremmer healing.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

985 Comments

Reply jenterjah
5:11 PM on August 28, 2018 
hot jenter venter på deg!

http://dating.hauganslekt.no
Reply Marknog
3:30 PM on March 7, 2020 
Online Pharmacy Viagra https://apcialisle.com/# - п»Ñ?cialis Buy Propecia Online Legit Cialis Propecia Bei Kinderwunsch
Reply MocDap
10:52 PM on April 27, 2020 
Strep And Amoxicillin buy viagra and cialis online Takin Benadryl With Cephalexin Buy Cialis discount free shipping cheapeast isotretinoin worldwide amex
Reply Overlox
7:42 PM on June 10, 2020 
Bronchitis Zithromax https://abuycialisb.com/ - Cialis Achat Cialis Sans Ordonnance legit cialis online Cytotec Generique En Ligne
Reply Orbikalia
7:41 AM on July 1, 2020 
aggression and cialis https://bbuycialisss.com/ - cialis generic canada cialis rite aid buy online cialis cialis prescription alberta calgary canada
Reply Orbikalia
12:06 PM on July 11, 2020 
levitra barato UnosyNonoron https://acialisd.com/# - Cialis ropspima Levitra Dosis Recomendada trusasmamp Cialis sweporgego Prezzo Levitra 10 Mg
Reply Orbikalia
11:53 PM on July 15, 2020 
Ciprolisina Cyproheptadine ideoteommoca https://bbuycialisss.com/# - Cialis plainiales Buy Sibustat Online acepeadype Buy Cialis usaphoto 2.5 mg cialis
Reply Orbikalia
3:45 AM on July 17, 2020 
Zithromax To Buy Uk UnosyNonoron https://acialisd.com/# - Cialis ropspima Viagra Urgente trusasmamp Cialis sweporgego Effet Du Cialis Generique
Reply Zodiacdsd
9:06 PM on December 4, 2020 
???????,??????????! .
Reply wOiqKHfRaUT
11:57 AM on December 25, 2020 
FiGHphkbJjt
Reply ElizabethAccig
3:48 PM on January 16, 2021 
Pussy rubbing cock gently - http://clickfrm.com/zDvb
Reply BarbaraAccig
10:31 AM on January 30, 2021 
Fat girl squirting pussy - http://clickfrm.com/zDv3
Reply RosalieZer
12:25 PM on February 14, 2021 
Winter gifts for you - http://link-world.xyz/WIVrH
Reply twinehetlat
3:47 AM on February 21, 2021 
teva rodium water shoes crazy horse pants petite
url=http://www.222book222.com says...
elegany plus size pant suits

men's goth cyber club pants 1930 dress with sash <a href="http://www.452href.com"> shoes leather classics italian </a>
freelance bridal dress consultant campbells red dress http://www.udwcs1223.com nursemate shoes in atlanta georgia
Reply twinehetlat
4:53 PM on February 21, 2021 
vikings 3xl shirt sala shoes
url=http://www.222book222.com says...
browning t shirt

rubber pants for adults girls in sexy tight dresses <a href="http://www.452href.com"> mens underwear fly reason </a>
boy punished in bra and pants women's designer sweaters http://www.udwcs1223.com dunkman basketball shoes women
Reply twinehetlat
4:39 AM on February 22, 2021 
24 heures du mans tee shirt leaking milk in shirts
url=http://www.222book222.com says...
kumf shoes

straight leg cotton lycra pants cole haan bags for women <a href="http://www.452href.com"> chicago wedding dresses </a>
boy's swim shirts leather corvette biker hats http://www.udwcs1223.com 14k gold baby shoes
Reply ReginaPhoro
11:14 AM on February 27, 2021 
Winter gifts for you - https://redirect.7offers.ru/e36bfc98
Reply MaryGes
11:41 AM on March 2, 2021 
url=https://adatabs.com/ says...
pharmacy canadian superstore
url=https://cialisoff.com/ says...
generic cialis soft tabs suppliers
url=https://viagralp.com/ says...
buy viagra 50mg
url=https://viagrabtab.com/ says...
can you buy viagra over the counter
url=https://okviagra.com/ says...
cost of 100mg sildenafil
url=https://levitraorder.com/ says...
levitra usa online
url=https://conmstore.com/ says...
metformin where to buy
url=https://efftablets.com/ says...
pharmacy online 365 discount code
url=https://cialisrmp.com/ says...
tadalafil 2.5 mg cost
url=https://stoppainrem.com/ says...
reputable indian pharmacies
Reply MarkGes
4:01 PM on March 2, 2021 
url=https://ventolinha.com/ says...
ventolin tablets 4mg
url=https://drugsildenafil.com/ says...
can you purchase viagra over the counter in canada
Reply AmyGes
6:17 PM on March 2, 2021 
url=http://ivermectinpharmacy.com/ says...
buy ivermectin

Kontakt oss

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tusen takk! Meldingen din er sendt.

Skriv gjerne en kommentar om du ønsker dette.